8. 6. 2023: Obvestilo o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril

Šola oziroma zaposleni na šoli smo dolžni glede sprejemanja daril spoštovati določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V skladu s 30. členom ZIntPK uradna oseba ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem svoje funkcije, ali javne službe, ali v zvezi s svojim položajem. Daril v zvezi z opravljanjem funkcije, ali javne službe, ali v zvezi...