23. 3. 2023: Grafiti

Z učenci 9. razreda, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo likovno snovanje, smo v mesecu marcu poslikali šolske hodnike. Pohvaljeni za ideje in izpeljavo. Besedilo in fotografije: učiteljica Romana Harmel