Skoči na glavno vsebino

Šolski okoliš

OŠ Antona Globočnika Postojna izvaja program osnovnošolskega izobraževanja za učence iz šolskega okoliša, ki obsega naslednje ulice in naselja: Brezov drevored, Cesta na Kremenco, Cesta v Staro vas, Erazmova ulica, Gregorčičev drevored, Kajuhova ulica, Kettejeva ulica, Kidričevo naselje, Kraška ulica, Na Lokvi, Nova vas, Novi trg, Park pod Javorniki, Pivška ulica, Pod Jelovico, Prečna ulica, Pretnerjeva ulica, Rožna ulica, Stara vas, Stjenkova ulica, Štihova ulica, Titova cesta, Ulica dolomitskega odreda, Ulica Franca Smrduja, Ulica prekomorskih brigad, Ulica 1. maja, Ulica IX. korpusa, Volaričeva ulica, Župančičeva ulica.

Šolsko območje podružnice Bukovje zajema naselja Bukovje, Predjama, Gorenje in Belsko razen hišnih številk 1, 2 in 3.

Šolsko območje podružnice Planina zajema naselja Planina in Liplje.

Šolsko območje podružnice Studeno zajema naselja Studeno, Strmca, Lohača in Belsko s hišnimi številkami 1, 2 in 3.

Dostopnost