Šol. l. 2022/2023: Nastopili smo: Folklorni krožek, podružnica Planina

Nastopili smo –  Folklorni krožek Planina